Computer system design

2022Z

Kod przedmiotu17S2-CSD
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) P. Metzger, Anatomia PC. Wydanie XI, Helion, 2007 2) D. A. Patterson, J. L. Hennessy, Computer Organization and Design. The Hardware/Software Interface. Fifth Edition, Morgan Kaufmann, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi