Foundations of management information systems

2022Z

Kod przedmiotu17S2-FMIS
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Januszewski A., Funkcjonalność, MIKOM, 2008 2) Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, 2003 3) Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Wizja Press&IT Sp., 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi