Intellectual property protection

Intellectual property protection

2021L

Kod przedmiotu17S2-IPP
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawy prawne ochrony własności intelektualnej. Pojęcie własności intelektualnej. Podmioty prawa własności intelektualnej. treść prawa własności intelektualnej - prawa autorskie i pokrewne. Ograniczenia praw autorskich. Dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów. Naruszenie praw autorskich
Cel kształceniaZapoznanie studenta z regulacjami w zakresie prawa własności intelektualnej - zasadami, pojęciami, wybranymi procedurami.
Literatura podstawowa1) J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej , Wolters Kluwer, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi