Mathematical modeling of systems

2021L

Kod przedmiotu17S2-MMoF
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) B.Staruch, Mathematical modeling of systems, lecture notes, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi