Systems of artificial intelligence

Systems of artificial intelligence

2023Z

Kod przedmiotu17S2-SAI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piotr Kulczycki, Józef Korbicz, Janusz Kacprzyk, Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020 2) Russell Stuart ,Norvig Peter, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Global Edition, inne, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi