Subject to be choosen 2

Subject to be choosen 2

2022Z

Kod przedmiotu17S2-SCH2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi