Subject to be choosen 3

Subject to be choosen 3

2022L

Kod przedmiotu17S2-SCH3
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi