Seminar for the master's degree 2

Seminar for the master's degree 2

2022Z

Kod przedmiotu17S2-SFTMD2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) odzień J., Stemposz E., , Analiza i projektowanie systemów informatycznych, PJWSTK, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi