Seminar for the master's degree 3

Seminar for the master's degree 3

2022L

Kod przedmiotu17S2-SFTMD3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Malina, M. Szwoch, Podstawy projektowania interfejsów użytkownika, Helion, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi