Seminar for the master's degree 4

2023Z

Kod przedmiotu17S2-SFTMD4
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Maria Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Impuls, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi