Specialized workshop of computer science English

Specialized workshop of computer science English

2021L

Kod przedmiotu17S2-SWoCSE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) David Hill, English for Information Technology 2, Pearson, 2012 2) Eric H. Glendinning, John McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford University Press, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi