Research project

2022L

Kod przedmiotu17N2-REPR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami Barker S., Cole R., Zar, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 2) Newton R, Poradnik menedżera projektu. Praktyczne narzędzia, techniki i listy kontrolne, PWN,, 2015 3) Pawlak M, Zarządzanie projektam, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 4) Harper-Smith P., Derry S., Zarządzanie projektami - prosta droga do sukcesu, MT Biznes,, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi