Safety and hygiene at work

2021L

Kod przedmiotu17N2-SHAW
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) pod redakcją naukową prof. dr hab. med. Danuty Koradeckiej, Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych, wyd.CIOP Warszawa, 2006r., 2) Ustwa z dnia 27 lipca 2005 roku z poźniejszymi zmianami, Prawo o szkolnictwie wyższym., 3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
Literatura uzupełniająca
Uwagi