Specialized lecture 1

2022Z

Kod przedmiotu17N2-SLEC1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) I. Sommerville, Inżynieria oprogramowania , WNT, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi