Seminar for the master's degree 1

2021L

Kod przedmiotu17N2-SMD1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Matulewski, Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C#, Helion, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi