Professional practice

2022Z

Kod przedmiotu17N2-pprac
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni, podana przez prowadzącego, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi