Application of computer tools in biology

2021L

Kod przedmiotu17S2-ACTB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tisdall J., Beginning Perl for Bioinformatics, O'Reilly, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi