Big data analysis

Big data analysis

2022L

Kod przedmiotu17S2-BDA
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kenneth Cukier, Mayer-Schonberger Viktor, BIG DATA - efektywna analiza danych, PWN, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi