Ergonomics

Ergonomics

2021L

Kod przedmiotu17S2-ERGONOM
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak ćwiczeń
Opis wykładówErgonomia – podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Główne nurty w ergonomii: ergonomia stanowiska pracy (wysiłek fizyczny na stanowisku pracy, wysiłek psychiczny na stanowisku pracy, dostosowanie antropometryczne stanowiska pracy, materialne środowisko pracy), ergonomia produktu – inżynieria ergonomicznej jakości, ergonomia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Ergonomia pracy stojącej i siedzącej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie studentom podstawowych zagadnień zawiązanych z ergonomią rozumianą w sensie interdyscyplinarnym, uświadomienie zagrożeń i problemów (także zdrowotnych) związanych z niewłaściwymi rozwiązaniami ergonomicznymi na stanowiskach pracy zawodowej oraz w życiu pozazawodowym a także korzyści wynikających z prawidłowych działań w tym zakresie.
Literatura podstawowa1) Górska E., Ergonomia. Projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007 2) Górska E., Tytyk E., Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy, Wyd. Politechniki Warszawskiej, 1998 3) Jabłoński J., Ergonomia produktu, ergonomiczne zasady projektowania produktów, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2006 4) Batogowska A., Podstawy ergonomii, WSP Olsztyn, 1998
Literatura uzupełniająca1) Kowal E., wyd. PWN, Ekonomiczno-społeczne aspekty ergonomii, 2002r., tom 2) Ujma-Wąsowicz K., wyd. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Ergonomia w architekturze, 2005r., tom
Uwagi