Patent information

Patent information

2023Z

Kod przedmiotu17S2-PATI
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Załucki M., Licencja na używanie znaku towarowego., Warszawa, 2008 2) Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie., Warszawa, 2008 3) Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013,, Warszawa, 2010 4) Kotarba W., Komentarz do prawa wynalazczego., PARK,Bielsko-Biała, 1995 5) Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa, 2006 6) ., Ustawa o „Prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994.Tekst jednolity z późn.zm., Warszawa, 1994 7) Barta J.,Markiewicz R., Prawo autorskie” ,OW KUWER, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi