Quantum algorithms

2023Z

Kod przedmiotu17S2-QUAN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marian Chudy, Wprowadzenie do informatyki kwantowej , Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi