Subject to be choosen 4

Subject to be choosen 4

2022L

Kod przedmiotu17S2-SCH4
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi