Seminar for the master's degree 1

Seminar for the master's degree 1

2021L

Kod przedmiotu17S2-SFTMD1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) odzień J., Stemposz E., , naliza i projektowaniesystemów informatycznych, PJWSTK, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi