Specialized lecture

Specialized lecture

2022Z

Kod przedmiotu17S2-SPLEC1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stemposz E., Płodzień J., Analiza i projektowanie systemów informatycznych, PJWSTK, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi