Specialized lecture 2

2022L

Kod przedmiotu17S2-SPLEC2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) lecturer, will be announced during classes, lecture notes, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi