Bioinformatyka - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
Warsztaty informatycznego języka angielskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
PRZEDMIOT DO WYBORU 1
4,5
Systemy rozproszone
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
20
Biofizyka molekularna
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
20
Metodologia pracy doświadczalnej
3
Wprowadzenie do biologii molekularnej
3
Zastosowanie narzędzi informatycznych w biologii
3
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 1
2
ZAL-O
Seminarium
20
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Historia informatyki
1
ZAL-O
Wykład
10
Symulacje komputerowe
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
20
Biologia systemów
4,5
Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
4,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
20
Wprowadzenie do modelowania molekularnego
5
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 2
2
ZAL-O
Seminarium
20
Wykład specjalizujący 1
2
ZAL-O
Wykład
20
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ochrona danych
4,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
20
Analiza danych wieloprzepustowych
4,5
Bioinformatyka strukturalna
5
PRZEDMIOT DO WYBORU 4
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
20
Projekt badawczo-rozwojowy
2
Zaawansowane techniki biologii molekularnej
5
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 3
2
ZAL-O
Seminarium
20
Wykład specjalizujący 2
2
ZAL-O
Wykład
20
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
III - Kierunkowe
Algorytmy kwantowe
2,5
ZAL-O
Wykład
20
Systemy sztucznej inteligencji
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
20
20
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 4
2
ZAL-O
Seminarium
20
VII - Inne
Praca dyplomowa
20
ZAL
Ćwiczenia
0
SUMA
30,0