Analiza danych wysokoprzepustowych

High-throughput data analysis

2022L

Kod przedmiotu17N2-ADW
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) wielu, publiakcje naukowe, Internet, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi