Algorytmy kwantowe

2023Z

Kod przedmiotu17N2-ALGKWA
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marian Chudy, Wprowadzenie do informatyki kwantowej, t. -, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2011, s. - 2) Michel Le Bellac, Wstęp do informatyki kwantowej, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi