Biologia systemów

2022Z

Kod przedmiotu17N2-BISY
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Konieczny L., Roterman I., Spólnik P., Biologia systemów. Strategia działąnia organizmu żywego., Wyd. NAukowe PWN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi