Historia informatyki

2022Z

Kod przedmiotu17N2-HISTINF
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Duch, Fascynujący świat komputerów, NAKOM, 1997 2) P.Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informatycznej, PWN MIKOM, 2008 3) H. Kaufmann, Dzieje komputerów, PWN, 1980
Literatura uzupełniająca
Uwagi