Praca dyplomowa

Diploma Thesis

2023Z

Kod przedmiotu17N2-MK-PDYP
Punkty ECTS
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) rózni, określa promotor, różne, różne
Literatura uzupełniająca
Uwagi