Seminarium magisterskie 4

2023Z

Kod przedmiotu17N2-MK-SEMMAG4
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Płodzień J., Stemposz E., Analiza i projektowanie systemów informatycznych, PJWSTK, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi