Projekt badawczo-rozwojowy

2022L

Kod przedmiotu17N2-PDR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Trocki M, Nowoczesne zarządzanie projektami , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 2) Newton R, Poradnik menedżera projektu. Praktyczne narzędzia, techniki i listy kontrolne, PWN, 2015 3) Pawlak M, Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi