Praktyka zawodowa

2022Z

Kod przedmiotu17N2-PRZAW
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) brak, W zależności od zakładu pracy dokumentacja wybranej technologii, brak, brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi