Symulacje komputerowe

Computer simulation

2022Z

Kod przedmiotu17N2-SYMULKOM
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Anand Kumar, Fundamentals of Digital Circuits, t. brak, Prentice-Hall India, 2006, s. brak 2) Józef Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej, t. brak, WKiŁ, 2008, s. brak 3) Andrzej Skorupski, Podstawy techniki cyfrowej, t. brak, WKiŁ, 2001, s. brak
Literatura uzupełniająca
Uwagi