Wykład specjalizujący 1

2022Z

Kod przedmiotu17N2-WYKSPE1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) łodzień J., Stemposz E., , Analiza i projektowanie systemów informatycznych, PJWSTK, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi