Wykład specjalizujący 2

2022L

Kod przedmiotu17N2-WYKSPE2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) wykładowca, Zostanie podana przez prowadzącego wykład, notatki z wykładu, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi