Zastosowanie narzędzi informatycznych w biologii

2021L

Kod przedmiotu17N2-ZNIwB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Xiong J., Podstawy bioinformatyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 2) Baxevanis A.D., Ouellette B.F.F., Bioinformatyka. Podręcznik do analizy genów i białek, Wydawnictwo PWN, 2004 3) Higgs P.G., Attwood T.K., Bioinformatyka i ewolucja molekularna, Wydawnictwo PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi