Etykieta

Etiquette

2021L

Kod przedmiotu2300NX-MK-ETYKIETA
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zasad współżycia międzyludzkiego
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe zagadnienia dotyczące etykiety biznesu oraz protokołu dyplomatycznego. Zasady precedencji. Zasady związane z tytułowaniem, witaniem i przedstawianiem. Korespondencja służbowa. Dress code w biznesie. Różnice kulturowe w protokole dyplomatycznym i etykiecie.
Cel kształceniaCelem wykładów jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi protokołu dyplomatycznego.
Literatura podstawowa1) Benoit Ch., Savoir-vivre dla zaawansowanych, wyd. KDC, 2008 2) Kuspys P., Savoir-vivre. Sztuka dyplomacji i dobrego tonu , wyd. Zysk i S-ka, 2012 3) Krajski S., Savoir-vivre. 250 problemów , wyd. SGK Agencja, 2011 4) Orłowski T., Protokół dyplomatyczny, wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010 5) Pietkiewicz E., Protokół dyplomatyczny, wyd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 1998 6) Jarczyński A., Etykieta w biznesie, Onepress, 210 7) Szymczak W. F., Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego, Difin, 2018 8) Wocław W. S., Etykieta w biznesie, czyli jak ułatwić sobie życie w pracy, Bosz, 2018
Literatura uzupełniająca1) Barcz J., Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym, Warszawa, 2007 2) Ikanowicz C., Piekarski J., Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Warszawa, 2004 3) Zenderowski R., Koziński B., Różnice kulturowe w biznesie, Warszawa, 2012
Uwagibrak