Bioinformatyka - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Matematyki i Informatyki

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Informatyka

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: brak opisu!!!
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
0
ZAL-O
Wykład
30
Warsztaty informatycznego języka angielskiego
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Historia informatyki
0
ZAL-O
Wykład
15
Logika dla informatyków
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Systemy rozproszone
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biofizyka molekularna
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Wprowadzenie do biologii molekularnej
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Zastosowanie narzędzi informatycznych w biologii
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 1
0
ZAL-O
Seminarium
30
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
0
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
VII - Inne
Ergonomia
0
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0
ZAL
Wykład
4
SUMA
5,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Informacja patentowa
0
ZAL
Wykład
4
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
0
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Ochrona danych
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Symulacje komputerowe
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Systemy sztucznej inteligencji
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biologia systemów
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Metodologia pracy doświadczalnej
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Wprowadzenie do modelowania molekularnego
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 2
0
ZAL-O
Seminarium
30
Wykład specjalizujący
0
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
3,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Bioinformatyka strukturalna
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Zaawansowane systemy baz danych
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
V - Specjalizacyjne
Seminarium magisterskie 3
0
ZAL-O
Seminarium
30
VII - Inne
Praca dyplomowa
0
ZAL
Ćwiczenia
0
SUMA
5,0