Bioinformatyka strukturalna

2022L

Kod przedmiotu17S2-BIOINFS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A.Lesk, Wprowadzenie do bioinformatyki, PWN, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi