Biofizyka molekularna

2021L

Kod przedmiotu17S2-BIOM
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) zbirowa, Biofizyka dla biologów, t. -, -, 202005
Literatura uzupełniająca
Uwagi