Biologia systemów

2022Z

Kod przedmiotu17S2-BIS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Biologia systemów. Strategia działania organizmu żywego ?, -, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi