Metodologia pracy doświadczalnej

2022Z

Kod przedmiotu17S2-MPD
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Zieliński, Metody pracy naukowej, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi