Symulacje komputerowe

2022Z

Kod przedmiotu17S2-SYMKOM
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie do modelowania. Chaos deterministyczny. Automaty komórkowe. Procesy ewolucyjne. Simulink. Modele populacyjne w biologii i medycynie. Algorytmy genetyczne. Metody Monte-Carlo.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Wizualizacja danych. Iteracje logistyczne. Automaty komórkowe. Animacje. Simulink. Procesy ewolucyjne. Modele populacyjne. Numeryczne całkowanie równań różniczkowych. Metody gradientowe. Optymalizacja. Algorytmy genetyczne. Metody Monte-Carlo.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Stephen L. Campbell, Jean-Philippe Chancelier, Modeling and simulation in Scilab/Scicos, Springer, 2006 2) Iwo Białynicki-Birula, Iwona Białynicka-Birula, Modelowanie rzeczywistości, WNT, 2007 3) Bogumiła Mrozek, Zbigniew Mrozek, Matlab i Simulink Poradnik użytkownika, Helion, 2018 4) Waldemiar Sradomski, Matlab Praktyczny podręcznik modelowania, Helion, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi