Wykład specjalizujący

Specialized lecture

2022Z

Kod przedmiotu17S2-WYKSPE
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceokreśla prowadzący
Wymagania wstępneokreśla prowadzący
Opis ćwiczeń
Opis wykładówkażdorazowo określa prowadzący
Cel kształceniaCel każdorazowo określa prowadzący przedmiot
Literatura podstawowa1) L.Teetor, JĘZYK R RECEPTURY ANALIZA DANYCH STATYSTYKA I PRZETWARZANIE GRAFIKI , Helion, 2020
Literatura uzupełniająca
Uwagi