Zaawansowane systemy baz danych

Advances data bases systems

2022L

Kod przedmiotu17S2-ZSBADA
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pribyl B., Oracle PL/SQL. Wprowadzenie, Helion, 2002 2) Wrembel R., Bębel B., Projektowanie rozproszonych baz danych, Helion, 2003 3) Theriault M., Carmichael R., Oracle DBA, RM, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi