Analiza danych wysokoprzepustowych

High-throughput data analysis

2022L

Kod przedmiotu17S2-ADW
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi