Algorytmy kwantowe

2023Z

Kod przedmiotu17S2-ALGKWA
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Marian Chudy, Wprowadzenie do informatyki kwantowej, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2011 2) Michel Le Bellac, Wstęp do informatyki kwantowej, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi