Informacja patentowa

2023Z

Kod przedmiotu17S2-INFP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Załucki M.,, "Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze.",, Warszawa, 2008 2) Załucki M.,, "Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego",, Warszawa, 2008 3) Barta J., Markiewicz R., "Prawo autorskie.", , Warszawa, 2008 4) Jankowska M., Sokół A., Wicher A.,, "Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013.", , Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi